Firemní jazykové kurzy

firemní kurzy angličtinyChtěli byste nabídnout svým zaměstnancům jako benefit jazykové kurzy? Umožněte managementu Vaší firmy zdokonalit se v cizojazyčné konverzaci nebo obchodní angličtině či jinak odborném cizím jazyce.

Jazyková škola Berlitz nabízí jazykové kurzy pro jednotlivce i skupiny vedené zkušeným lektorem přímo
v prostorách firmy a dvoudenní semináře obchodní angličtiny zaměřené na zvolené téma.

 

Firemní jazykové kurzy připravené na míru klientovi

Chcete, aby se Vaši zaměstnanci zdokonalili v obchodní angličtině (business English) nebo v jiném odborném jazyce potřebném pro Vaše podnikání? Obraťte se na jazykovou školu Berlitz! Přizpůsobíme lekce cizích jazyků konkrétním požadavkům Vaší firmy tak, aby Vaši zaměstnanci a manažeři dosáhli těch nejlepších výsledků v co nejkratší době.

Typy jazykových kurzů pro firmy

 • Firemní výuka jazyků ve skupinách

  Tento jazykový kurz je určen zaměstnancům, jejichž rozvrh práce se neustále mění. Proto je vhodný zejména pro firmy, které potřebují, aby se jejich manažeři a zaměstnanci naučili cizí jazyk nebo rozšířili slovní zasobu a zdokonalili se v cizojazyčné konverzaci rychle a flexibilně.

  Počet hodin výuky si stanovíte sami. Skupiny čítají od 2 do 10 osob. Rozvrh výuky zcela přizpůsobíme Vašemu pracovnímu režimu. Učební plán je připraven na míru požadavkům firmy pro každou konkrétní skupinu zvlášť. Jazyková výuka může probíhat ve Vaší firmě nebo v jazykové škole Berlitz.
  Více o firemních jazykových kurzech Berlitz »

 • Semináře obchodní angličtiny

  Semináře obchodní angličtiny umožní Vašim zaměstnancům a managementu v co nekratším čase ovládat potřebnou komunikaci v obchodním styku. Hodiny angličtiny se zaměřují na procvičování anglické konverzace se zaměřením na použití obchodní angličtiny v praxi. Seminář obchodní angličtiny trvá 2 dny. Semináře se může účastnit max. 6 účastníků
  Více o seminářích obchodní angličtiny »

Volitelná témata seminářů obchodní angličtiny

 • Presentations (Prezentace)

  Nácvik přesvědčivé prezentace v angličtině před skupinou lidí.

 • Telephoning in English (Telefonování v angličtině)

  Kurzy angličtiny zaměřené na účinnou komunikaci po telefonu.

 • Emails and Business Writing (Psaní obchodních dopisů a e-mailů)

  Lekce angličtiny soustředěné na vytváření odborného dojmu v písemné komunikaci.

 • Language of Meetings (Jazyk jednání)

  Kurz angličtiny cílený na vytváření smysluplných argumentů při obchodním jednání.

 • Business Small Talk (Společenská obchodní konverzace)

  Společenská konverzace mezi obchodními partnery, která může mít vliv na úspěch obchodního jednání.

 • English for Human Resources (Angličtina pro personalisty)

  Lekce angličtiny , které naučí vaše personalisty, jak motivovat, vést pohovory v angličtině a otevírat příležitosti.

 • Banking and Finance (Bankovnictví a finance)

  Výuka praktické angličtiny a odborné terminologie.

 • Negotiations (Vyjednávání)

  Lekce obchodní angličtiny pro účinné vedení vyjednávání.

 • Business Communication (Obchodní komunikace)

  Hodiny obchodní angličtiny zaměřené na bezpečné zvládání obchodních situací.

 • Arts and Entertainment (Umění a zábava)

  Lekce angličtiny, při kterých se naučíte sebejistě diskutovat o kulturních tématech.

 • Social Situations (Společenské situace)

  Znalost angličtiny nutná pro úspěch v každodenních situacích.

 

Máte-li zájem o jazykové kurzy, neváhejte kontaktovat jazykovou školu Berlitz na telefonním čísle 273 136 015.

Jazykové centrum Berlitz Praha a výuková metoda Berlitz Method®

Jazykové centrum Berlitz nabízí díky své mnohaleté zkušenosti v oboru jazykového vzdělávání prvotřídní služby. Spektrum nabízených kurzů je u nás velice široké. Zájemci mají na výběr kurzy více než 40 světových jazyků. V jazykové škole Berlitz studují nejen mladí lidé, pro které se znalost cizího jazyka stává v dnešní době téměř nezbytností, ale také děti předškolního a školního věku (v programech pro děti), pracovníci na všech úrovních, včetně vrcholových manažerů (například v kurzech Business English) nebo kdokoliv, kdo se chce naučit cizí jazyk pro vlastní rozvoj.

Protože spokojenost a úspěch studentů je u nás na prvním místě, snažíme se výuku co nejvíce přizpůsobit individuálním přáním a potřebám. Abychom mohli poskytnout jazykové vzdělání nejen klientům, kteří mohou docházet na výuku do učeben v centru Berlitz v Praze, nabízíme také online studium ve virtuálních třídách či online samostudium s asistencí nebo konverzační kurzy po telefonu. Naším cílem je pomoci studentům dosáhnout znatelných pokroků ve všech aspektech zvolené cizí řeči. Profesionální lektoři - rodilí mluvčí, kladou důraz především na sebevědomé používání mluveného jazyka, ale nezapomínají ani na porozumění při poslechu, psaný projev či gramatiku.

S cílem poskytnout efektivní a zábavnou formu výuky, která by studenty bavila a přinesla výsledky, jsme vyvinuli metodu Berlitz Method®. Základním kamenem jsou vyškolení lektoři, kteří se neustále dále vzdělávají, a kvalita jejich výuky je sledována. Berlitz metoda staví potřeby studentů na první místo. Výuka je vedena v cílovém jazyce, což napomáhá k lepšímu zažití si návyků. Studenti jsou aktivně zapojování do diskuzí a snahou je, aby mluvili alespoň 60 % času. Gramatika je vyučována spíše intuitivně jako součást používaných jazykových spojení. Každá lekce má stanoven určitý cíl, ke kterému lektor směřuje studenty prostřednictvím praktických cvičení. K oživení výuky napomáhají moderní a praktické výukové materiály v podobě tištěných, audio nebo video materiálů s aktuálními tématy z běžného života nebo z oblasti zájmu studentů.


Hledáte jazykovou školu s vysokou kvalitou výuky, profesionálním personálem, moderními metodami výuky a celou řadou spokojených studentů? Chcete se učit méně obvyklý jazyk než je angličtina či němčina? Pak výuka cizích jazyků v jazykové škole Bertliz může být tím pravým pro Vás.

Mohlo by Vás zajímat

Více než 40 světových jazyků | Metoda Berlitz | Výuka v Praze | Firemní výuka | Skupinová výuka | Telefonické a online lekce | CyberTeachers | Intenzita kurzů | Letní tábor 2017 | Novinky

V dnešním světě, kde se globalizace nezadržitelně vkrádá do mnoha aspektů našich životů, má znalost alespoň 2 jazyků značné výhody. Cizí řeč je často třeba pro výkon zaměstnání. Ke zlepšení cizojazyčné komunikace mohou dopomoci například naše firemní jazykové kurzy.

V jazykovém centru Berlitz si mohou zájemci zvolit z individuálních či skupinových kurzů. Studium s námi nabízí řadu výhod:

 

Máte-li jakýkoliv dotaz k některému z nabízených kurzů, kontaktujte nás a my Vám rádi poskytneme bližší informace.

Naši studenti se v minulosti zajímali například, jaký je rozdíl mezi studiem v zahraničí a online studiem. Nebo jak mohou efektivně využít dlouhé zimní večery k intenzivnímu studiu jazyků. Z profesionálních kruhů přicházejí často také dotazy ohledně našich firemních jazykových kurzů.